Kategorier
Trädfällning

Trädfällning på Värmdö – är det fritt fram eller blir det stopp?

Trädfällning blir allt vanligare på Värmdö men det är inte säkert att just ditt träd får tas ner. Ditt träd kan vara ett så kallat särskilt skyddsvärt träd.

Det är inte säkert att du får fälla vilket träd som helst på Värmdö. En del träd kan vara skyddade, vilket innebär att du inte får ta ner det hur som helst. Om trädet är väldigt gammalt eller står i ett skyddat område är det troligt att det är skyddat.

Ett träd kan också vara skyddat för att det tillhör en ovanlig art. De allra vanligaste träden i Sverige är tall och gran men även träd som björk, asp och al är vanliga. Ekar är väldigt vanliga på Värmdö men kan ändå vara skyddade, eftersom de kan bli mycket gamla.

Du kan höra med kommunen för att få veta om trädet som du vill ta ner är skyddat. Med hjälp av erfarna trädfällare på Värmdö kan du sedan bedöma på vilket sätt trädet ska fällas. Om trädet står nära bebyggelse eller andra träd kan det vara komplicerat att fälla det.

Så vet du om trädfällning är tillåten

Vad är då ett skyddat träd? Enligt Naturvårdsverket är det ovanligt med särskilt skyddsvärda träd men de förekommer runt omkring i hela landet. Värmdö utgörs av ett blandat landskap så det kan mycket väl finnas skyddsvärda träd där. De tre typerna av skyddade träd är:

  • Jätteträd
  • Mycket gamla träd
  • Grova ihåliga träd

Jätteträd har en diameter på minst en meter under brösthöjd. Som mycket gamla träd räknas gran, tall, bok och ek som är äldre än tvåhundra år. För andra trädarter är gränsen 140 år. Grova ihåliga träd, eller “hålträd”, ska vara större än fyrtio centimeter i diameter och så klart vara ihåliga.

Dessa speciella träd kan vara livsmiljö åt en stor mängd andra individer och har mycket stor betydelse för sin omgivning. Om ditt träd faller in under någon av de här kategorierna är det troligt att du inte får fälla trädet. En trädfällare eller arborist kan hjälpa dig avgöra vad som gäller.

Kategorier
Trädfällning

Trädfällning Nacka – tips och råd 

Dags att genomföra en trädfällning i Nacka? Vi skulle säga att du förmodligen har ett större projekt än du tror framför dig. En trädfällning innebär att du exponerar både dig själv, din egendom – och grannarnas – för stora faror. Ett träd som fälls innebär att enorma krafter sätts i spel. Vet du hur trädet faller och du få det att falla åt det håll du vill? Om svaret är nej på de frågorna – se till att anlita professionell hjälp. 

Varje år skadas en massa människor och egendom i samband med att privatpersoner genomför en trädfällning. Felet många gör är att man tror att det bara är att såga ett snitt med motorsågen och sedan knuffa trädet i den riktning man vill. Det är långt ifrån så enkelt. 

En trädfällning i Nacka ska alltid vara frukten av en planering och en bedömning av riskerna. Hur stort är trädet, hur ser området ut, hur nära är huset och vilket håll blåser vindarna? Väljer du professionell trädfällning i Nacka så garanteras du ett både effektivt och säkert projekt. Vi tänkte här nedan rada upp några punkter som visar på vad en trädfällning innebär och vilka fördelar som finns i att ta hjälp av en arborist. 

  • Rut. Numera kan du använda dig av denna förmånliga skatterabatt i samband med en trädfällning och med den dra av halva kostnaden för arbetet. 
  • Extratjänster. Du kan även ta hjälp med bortforsling och stubbfräsning om du väljer professionell hjälp. Vill du exempelvis ha ved att elda med så kan du också anlita företaget för att såga upp detta. 

Beskärning av krona. Ska du fälla ett träd för att få mer sol? Det kan finnas andra alternativ. I många fall kan en beskärning av trädkronan fungera lika bra. Du behåller det vackra trädet – men får ändå solen du vill ha. Arborister är experter på att avgöra – och utföra – när en beskärning är det bästa alternativet.