Kategorier
Okategoriserade

Lastväxlarflak – stora fördelar 

För företag inom bygg, transport, logistik och exempelvis sjöfart så finns en gemensam nämnare i att man ofta fraktar och transporterar olika saker – och att man också har ett behov i att effektivisera varje in och urlastning. 

Genom att välja lastväxlarflak så får man en prisvärd, flexibel och säker lösning som möjliggör en framtida expansion och en smidigare verksamhet. Ser man till kostnaderna för alternativet som ligger i att investera i nya lastbilar så blir det också givet att lastväxlarflak är det bästa alternativet. 

Några av de fördelar som finns med lastväxlarflak är följande: 

  • Flexibilitet. Du kan välja mellan en rad olika modeller, utföranden och storlekar då det kommer till lastväxlarflak och kan genom detta också välja falk utifrån den last som ska fraktas. Det kan handla om ett öppet flak för vissa saker, medan andra kräver ett stängt flak – och ett tredje flak kan vara skräddarsytt för vissa typer av maskiner. Det finns lastväxlarflak för alla behov. 
  • Säkerhet. Många arbetsrelaterade skador sker i samband med att man ska lasta i en lastbil – dessutom är det också en detalj som kräver många närvarande personer. Ser man till lastväxlarflak så sker alla byten – och all i- och urlastning – på ett säkert sätt där det hydrauliska systemet ger en extra trygghet. Det går snabbt – och det sker på ett säkert sätt. Lastväxlarflak är smidiga att använda och ger dig en både säker och mer effektiv verksamhet. 
  • Går att stapla. Problem med lager och utrymme är något som många verksamheter brottas med. Lastväxlarflak är en lösning som kräver väldigt lite yta sett till att man kan stapla flaken på varandra. Du behöver inte ta steget mot nya lokaler – och ökade kostnader – om du väljer lastväxlarflak. Så länge det finns höjd så finns också plats. Det ger dig en möjlighet att växa i din egen takt. 
Kategorier
Okategoriserade

Ventilation Uppsala – hur är det på arbetsplatsen? 

Ser man till ventilation i Uppsala så har väldigt mycket kvar att göra. Mycket har blivit bättre, men det finns fortfarande all anledning att se ventilation som en nyckelfråga. 

I Sverige har vi ett system som bygger på att alla lokaler, byggnader och fastigheter ska kontrolleras vad gäller ventilationen. Detta kallas för en OVK-besiktning och det innebär att en certifierad yrkesman – exempelvis inom ventilation i Uppsala – för ett dokument över byggnaden samt över ventilationssystemet i densamma. Anmärkningar måste rättas till inom en given tid och fastighetsägaren har ansvaret för detta – samtidigt så finns också rekommenderade åtgärder angivna i det protokoll som medföljer en OVK. 

Detta system har funnits sedan 1991 och kom fram som en följd av att svenska byggnader och ventilationen i dessa var så undermåliga att man blev tvungen att lagstifta om denna förbättrande åtgärd. 

Ventilation Uppsala – en nyckel för en bättre skola 

Som sagt, mycket har blivit bättre – men mycket är också kvar att göra. Hur ser det ut gällande den ventilation i Uppsala som finns på er arbetsplats? Det är ett klassiskt exempel på hur man kan underprestera utan att vara medveten om det. 

Du kanske känner hur du dippar under en dag, hur din prestation blir sämre och hur din koncentration hela tiden försämras. Det kan skyllas på mat, på dålig sömn eller på att man har en dålig dag – men i många fall så handlar det om en undermålig ventilation i Uppsala. 

Luften inomhus står stilla och ju fler man är på exempelvis ett kontor – desto mer påtagligt blir det att man inte kan prestera på topp. Stämningen blir irriterad, koncentrationen sviktar och arbetet blir lidande – varje dag. 

Detta kan också översättas till en vanlig skoldag där så många som 30 elever ska dela på luften i ett klassrum. Är det ett klassrum med dålig ventilation i Uppsala – hur ska man då kunna begära av barnen att de ska prestera på topp? 

Läs mer på https://www.ventilationuppsala.nu