Kategorier
Okategoriserade

Ventilation Uppsala – hur är det på arbetsplatsen? 

Ser man till ventilation i Uppsala så har väldigt mycket kvar att göra. Mycket har blivit bättre, men det finns fortfarande all anledning att se ventilation som en nyckelfråga. 

I Sverige har vi ett system som bygger på att alla lokaler, byggnader och fastigheter ska kontrolleras vad gäller ventilationen. Detta kallas för en OVK-besiktning och det innebär att en certifierad yrkesman – exempelvis inom ventilation i Uppsala – för ett dokument över byggnaden samt över ventilationssystemet i densamma. Anmärkningar måste rättas till inom en given tid och fastighetsägaren har ansvaret för detta – samtidigt så finns också rekommenderade åtgärder angivna i det protokoll som medföljer en OVK. 

Detta system har funnits sedan 1991 och kom fram som en följd av att svenska byggnader och ventilationen i dessa var så undermåliga att man blev tvungen att lagstifta om denna förbättrande åtgärd. 

Ventilation Uppsala – en nyckel för en bättre skola 

Som sagt, mycket har blivit bättre – men mycket är också kvar att göra. Hur ser det ut gällande den ventilation i Uppsala som finns på er arbetsplats? Det är ett klassiskt exempel på hur man kan underprestera utan att vara medveten om det. 

Du kanske känner hur du dippar under en dag, hur din prestation blir sämre och hur din koncentration hela tiden försämras. Det kan skyllas på mat, på dålig sömn eller på att man har en dålig dag – men i många fall så handlar det om en undermålig ventilation i Uppsala. 

Luften inomhus står stilla och ju fler man är på exempelvis ett kontor – desto mer påtagligt blir det att man inte kan prestera på topp. Stämningen blir irriterad, koncentrationen sviktar och arbetet blir lidande – varje dag. 

Detta kan också översättas till en vanlig skoldag där så många som 30 elever ska dela på luften i ett klassrum. Är det ett klassrum med dålig ventilation i Uppsala – hur ska man då kunna begära av barnen att de ska prestera på topp? 

Läs mer på https://www.ventilationuppsala.nu