Kategorier
Betonghåltagning

Betonghåltagning i Karlstad för genomföringar

Att borra och såga i betong för att göra olika typer av genomföringar kräver rätt utrustning. Anlita ett företag som utför betonghåltagning i Karlstad.

Ibland är det nödvändigt att göra nya hål eller öppningar i betong, tegel och sten. Om en byggnad ska göras om och få en ändrad funktion kan det krävas hål för genomföringar till ventilation, vatten och el. För hörslingor, golvvärme och annat kan det också vara aktuellt att göra spår för slingor. Ingrepp i befintliga tak, golv eller väggar måste dock göras med kunskap och med lämpliga metoder och utrustningar.

Betonghåltagning ska utföras av specialister som har kunnande och erfarenhet. Om inte, kan håltagning ge sprickor och förstöra delar av en byggnad. Och naturligtvis ska hålen göras med minsta möjliga påverkan på omgivande material. Tekniken för håltagning varierar och består bland annat av diamantborrning, termisk skärning men även hammare och mejsel kan komma till användning.

Betonghåltagning i Karlstad med sanering

Evelina och Carl har köpt ett äldre hus vid kanten av Vänern. Behovet av ombyggnad är påtagligt för att villan ska kunna bebos av en familj med krav på komfort och miljövänlighet. Inte minst måste de se till att uppvärmningskostnaden blir rimlig. De tänker installera ett system med återvinning av energin ur frånluften. Men en sådan installation kräver att ventilationssystemet ändras och genomföringar för kanalerna måste göras i väggar, golv och tak.

“Vem ska göra hål i väggarna för ventilationen?”, frågar Carls svärfar. “Det kan jag väl göra själv och i golven kan jag bila”, svarar Carl. “Du riskerar att förstöra hela huset om du gör sådana ingrepp på egen hand och dessutom finns det säkert asbest i golvet i det här gamla huset” fortsätter svärfadern. “Du måste anlita ett företag som arbetar med håltagning i Karlstad och som dessutom har tillstånd att utföra asbestsanering”.